Home

Fatih Güngör is an associate professor and head of the Foreign Languages Education Department at the Faculty of Education, Afyon Kocatepe University. He is also the editor-in-chief of the Journal of Theoretical Educational Science indexed in ERIC and ULAKBİM TR Dizin.

Administrative Tasks:

2017-ongoing – Head of Foreign Languages Education Department

2019-ongoing – Deputy Director of International Relations Office (Erasmus+ Office)

2017-ongoing – Coordinator of Academic Writing Center

Previous Positions:

2017-2022, Assistant Professor, Afyon Kocatepe University, Türkiye

2012-2017, Research Assistant, Afyon Kocatepe University, Türkiye

2010-2012, Lecturer, KTO Karatay University, Türkiye

2009-2010, Teacher, Ministry of National Education, Türkiye

Fatih Güngör, Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümünde doçent doktor ve bölüm başkanıdır. Kendisi aynı zamanda ERIC ve ULAKBİM TR Dizin’de taranan Kuramsal Eğitimbilim Dergisi baş editörüdür.

İdari Görevler:

2017-devam ediyor- Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanı

2019-devam ediyor- Uluslararası İlişkiler Uyg. ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı (Erasmus+ Ofisi)

2017-devam ediyor- Yabancı Dil Destek Birimi Koordinatörü

Önceki Görevleri:

2017-2022, Dr. Öğr. Üyesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi

2012-2016, Araştırma Görevlisi, Afyon Kocatepe Üniversitesi

2010-2012, Okutman, KTO Karatay Üniversitesi

2009-2010, Ücretli Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı