Home

Fatih Güngör is an assistant professor and head of the department at Foreign Languages Department, Faculty of Education, Afyon Kocatepe University. He is also the editor-in-chief of Journal of Theoretical Educational Science indexed in ERIC and ULAKBİM TR Dizin.

Previous Positions:

2012-2017, Research Assistant, Afyon Kocatepe University, Turkey

2010-2012, Lecturer, KTO Karatay University, Turkey

2009-2010, Teacher, Ministry of National Education, Turkey

Fatih Güngör, Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümünde yardımcı doçent ve bölüm başkanıdır. Kendisi aynı zamanda ERIC ve ULAKBİM TR Dizin’de taranan Kuramsal Eğitimbilim Dergisi baş editörüdür.

Önceki Görevleri:

2012-2016, Araştırma Görevlisi, Afyon Kocatepe Üniversitesi

2010-2012, Okutman, KTO Karatay Üniversitesi

2009-2010, Ücretli Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı